Aktiviti Terkini Aktiviti Terkini

Mesyuarat Bahagian Pertanian
Tarikh : 30 Jun 2022 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi - 5.00 Petang
Lokasi : Bilik Gerakan, IADA Barat Laut Selangor
Mesyuarat Pengurusan Bil. 2/2022
Tarikh : 30 Jun 2022 (Khamis)
Masa : 08.30 Pagi
Lokasi : Bilik Gerakan, IADA Barat laut Selangor.
Mesyuarat JTPK Bil. 5/2022
Tarikh : 13 Julai 2022 (Rabu)
Masa : 09.00 Pagi
Lokasi : Bilik Gerakan, IADA Barat Laut Selangor